Demokratická kultura školy

Vítejte. Na této mikrostránce najdete informace a tipy týkají se možnosti zapojení vaší školy do projektu, jehož cílem je posílení demokratických principů ve školách na území Hl. m. Prahy. Máte možnost po dobu až tří let pracovat s vedením, sborem, žáky i rodiči podle plánu a cílů, které si sami určíte.

Unikátním prvkem této výzvy je možnost využít tzv. Průvodce, který bude škole k dispozici, takže aktivity, které ji čekají, budou mít dostatečnou personální podporu. Nebudete v tom sami.

Popisovaná Výzva 58 je určena pouze školám na území Hl. m. Praha.

Popis výzvy dle Centra občanského vzdělávání

1) možnost navýšení personálních kapacit školy

Třeba i jedinou aktivitou v rámci projektu může být tzv. průvodce DK - ten může být interní (učitel, vychovatel…), externí (odborník z praxe) či jejich kombinace.

Průvodce je v projektu solidně placenou pozicí. Úvazek/úvazky lze rozdělit mezi více lidí. Pro téma je ideální právě to, když jich ve škole pracuje více (tvoří tým).

V tuto chvíli není do projektu nutné přesně definovat formu spolupráce ani konkrétní jména. Je třeba jen nastavit výši úvazku a rámcově popsat zaměření.

2) dlouhodobost a podpora

Oproti mnoha jiným projektům je zde možnost získat finance až na 3 roky.

Škola i průvodci budou mít v tématu v následujících letech solidní odbornou a metodickou podporu. My sami již nyní realizujeme v rámci programu Rozvoje DK ve školách kurzy pro průvodce, které budou probíhat i v následujících letech.

3) velká pestrost aktivit bez nutnosti akreditace

Vedle průvodce mohou být další aktivity zaměřené na vedení školy, učitele, žáky, rodiče nebo komunitu.

Na výběr je velké množství aktivit bez zbytečných omezení. Škola si tak může vybrat dle svých skutečných potřeb a možností a řešit tak své skutečné problémy.

Pro lepší představu se podívejte na stránky výzvy, kde najdete tabulku přehledu aktivit či modelové příklady projektů pro inspiraci.

4) variabilita žadatele

Žadatelem může být většina typů škol (od mateřských po střední) na území hlavního města.

Zaujalo vás to? Bez ohledu na to, zda se do výzvy přihlásíte, uvítáme vaši zpětnou vazbu. Ta nám pomůže při přípravě budoucích vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj DK ve školách. Děkujeme.

Centrum občanského vzdělávání

Kamila Prousková