Evaluace

Evaluace je povinnou součástí každého projektu ve Výzvě 51.

Může jít o formální úkon, ale také o působ, jak dosahovat lepších výsledků ve škole ... a také jak je prokázat. Evaluace projektu a jeho aktivit může být součástí autoevaluace školy.

Evaluace může proběhnout

  • plošně - např. dotazníky a jejich analýzou
  • kvalitativně - např. rozhovory, ohniskové skupiny a zpracováním výstupů
  • kombinací těchto přístupů

Pro projekty v této výzvě připravujeme spolu s Centrem občanského vzdělávání standardizovaný autoevaluační nástroj, díky kterému bude možné sledovat posun školy v demokratické kultuře.

Vedle toho je možné využít nabídky externí evaluace, která zmapuje posun demokratické kultury a jejího vnímání školními aktéry před zahájením projektu a po ukončení jeho aktivit.

Evaluace může být dodána jako externí služba projektu, můžete se obrátit i zde napřímo (viz Kontakt).

Komplexní evaluace tříletého projektu na škole se pohybuje v rozmezí 150.000 - 200.000 Kč (podle velikosti školy a míry specifikace evaluace pro potřeby školy).