Kontakt

Nikola Křístek

nikola.kristek@gmail.com

+420 603 553 418

webový formulář zde

Cílená příprava na roli Průvodce

 • Kurz pro průvodce demokratickou kulturou školy (Centrum občanského vzdělávání, FHS UK)

Zkušenosti, které souvisejí s předmětem projektu

 • Odborný garant přípravy Průvodců evaluací (Centrum občanského vzdělávání, FHS UK)

 • Evaluátor dopadu projektů OP VVV (MŠMT ČR)

 • Evaluátor programu Mediace ve škole (Úřad vlády ČR)

 • Školní metodik výuky v projektech (Škola Vitae - Praha Jižní Město)

 • Projektový manažer certifikovaný dle International Project Management Association

 • Lektor a metodik programu Školy v pohybu (Aisis, o.s.)

 • Lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, o.s.)

 • Lektor a metodik programu Nové horizonty výchovy k občanství (Sdružení pro občanství a demokracii, o.s.)

 • Učitel OV (ZŠ Nové Butovice II) a ZSV (Gymnázium Oty Pavla Praha-Radotín)

 • Studium Práva a právní vědy (Právnická fakulta UK Praha)

 • Studium učitelství Občanské výchovy a Dějepisu (Pedagogická fakulta UK Praha)