Kontakt

Nikola Křístek

nikola.kristek@gmail.com

+420 603 553 418

Cílená příprava na roli Průvodce

  • Kurz pro průvodce demokratickou kulturou školy (Centrum občanského vzdělávání, FHS UK)

Zkušenosti, které souvisejí s předmětem projektu

  • Evaluátor dopadu projektů OP VVV (MŠMT ČR)
  • Evaluátor programu Mediace ve škole (Úřad vlády ČR)
  • Školní metodik výuky v projektech (Škola Můj Projekt - Praha Jižní Město)
  • Projektový manažer certifikovaný dle International Project Management Association
  • Lektor a metodik programu Školy v pohybu (Aisis, o.s.)
  • Lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, o.s.)
  • Lektor a metodik programu Nové horizonty výchovy k občanství (Sdružení pro občanství a demokracii, o.s.)
  • Učitel OV (ZŠ Nové Butovice II) a ZSV (Gymnázium Oty Pavla Praha-Radotín)
  • Studium učitelství Občanské výchovy a Dějepisu (Pedf UK)