Nástroje

V rámci rozpočtu Vám pomůžeme zajistit následující služby:

Deskové hry

Ekopolis a Multipolis

  • Projektový den
  • Seminář pro učitele, jak s hrami pracovat
  • Zapůjčení herních setů pro práci s celou třídou

Cena jednoho bloku (4 hodiny) je 6.000 Kč.

Mediální dílna

3 vícehodinové lekce s využitím výpočetní techniky (tvorba koláží, komixu, ankety) v připraveném online prostředí s velkým důrazem na diskusi, práci s postoji a sebevyjádření žáků.

  • Seminář pro učitele, jak s nástrojem pracovat
  • 3 tříhodinové lekce pro žáky

Cena jednoho bloku (4 hodiny) je 6.000 Kč.

Školské rady - formovací workshop

Facilitovaný workshop podpořený poradenstvím pro členy Školské rady, který pomáhá definovat cíle, pravomoci, pravidla vnitřní komunikace Školské rady, komunikace s vedením školy a zainteresovanými stranami (rodiče, učitelé, zřizovatel).

Workshop se může realizovat v čtyřhodinových blocích, které mohou na sebe navazovat podle potřeb školy.

Cena jednoho bloku (4 hodiny) je 6.000 Kč.

Efektivní komunikace s rodiči - školení / workshop

Školení obsahuje

  • představení typologie rodičů z hlediska jejich přístupu ke škole a jejich komunikačních strategií
  • přehled doporučených nástrojů, postupů a technik pro efektivní komunikaci s rodičem

Workshop má výstup v podobě

  • dohody pracovníků školy na zavedení opatření pro komunikaci s rodiči
  • příprava nástrojů nebo nácvik konkrétních technik

Školení / workshop se může realizovat v čtyřhodinových blocích, které mohou na sebe navazovat podle potřeb školy.

Cena jednoho bloku je 6.000 Kč.

Další tipy na aktivity, které v rámci projektu můžete využít:

Jeden svět na školách (mediální výchova, kritické myšlení)

Svět médií - přehled zdrojů k mediální výchově a kritickému čtenářství

Návštěvy demokratických institucí (Senát ČR, soudy apod.)

Školní parlament (posílení občanských kompetencí žáků)

Street Law (Semináře pro školy, Návštěvy soudních jednání, Simulované soudy pro školy, Semináře spotřebitelského práva)


Seznam je průběžně aktualizován.