Příprava a plán projektu

Orientační harmonogram projektu

 • co nejdříve - nejlépe do 15. 10. 2021: zahájení spolupráce s Průvodcem při přípravě žádosti o grant

 • do 18. 1. 2021 - podání žádosti o grant

 • září 2020 - vyhlášení výsledků výběrového procesu

 • říjen 2021 - říjen 2023 : realizace projektu a evaluace

Doporučujeme následující postup, můžeme vám pomoci s každou jeho částí.

Vstupní setkání s vedením školy

 • informace o možnostech a limitech Výzvy 58

 • výstupem je dohoda o možnosti a rozsahu další spolupráce, rozdělení úkolů

možnost: EVALUACE DEMOKRATICKÉ KULTURY ŠKOLY - Náročný, ale poctivý krok

 • setkání se zástupci školních aktérů na fokusních skupinách vedené vyškoleným Průvodcem evaluací

 • výstupem je popis situace a příležitostí pro rozvoj

Definice tématu k řešení

 • řešitelský workshop s vedením školy

 • výstupem je Záměr projektu, který bude v souladu s požadavky Výzvy

Návrh a podání projektu

 • sestavení žádosti o grant, projednání s jeho hlavními aktéry

 • výstupem je Žádost o grant předaná poskytovateli dotace

Příprava školy na projekt

 • vstupní informační workshop pro vedení a učitele

 • nastavení spolupráce s dalšími aktéry (žáci, rodiče, partneři, dodavatelé)

 • realizace vstupního šetření evaluace

 • výstupem je Akční plán pro jednotlivé aktéry projektu a Vstupní evaluační analýza

Realizace projektu

 • práce na aktivitách projektu (školní aktéři, partneři, dodavatelé)

 • výstupem jsou průběžné Zprávy o realizaci a průběžná interní evaluace

Ukončení projektu

 • výstupem jsou aktualizované školní dokumenty, zmapovaný posun demokratických kapacit školy a kompetencí školních aktérů (Závěrečná evaluační zpráva) a Závěrečná zpráva projektu.

S jednotlivými fázemi projektu a jejich výstupy vám rádi pomohou připravení Průvodci.

Pokud máte zájem o konzultaci strategie projektu, abyste se vyhnuli rizikovým postupům a aby šla nejen příprava žádosti, ale i samotná realizace projektu hladce, přejděte na Kontakt.