Příprava projektu

Orientační harmonogram projektu

 • co nejdříve - nejdéle do 1. 6. 2019 : zahájení spolupráce s Průvodcem
 • do 27. 6. 2019 - podání žádosti o grant
 • přelom srpna a září - listopad 2019 : přípravné aktivity před ostrým startem projektu
 • listopad 2019 - listopad 2022 : realizace projektu a evaluace

Doporučujeme následující postup, můžeme vám pomoci s každou jeho částí.

Vstupní setkání

 • informace o možnostech a limitech Výzvy 51
 • výstupem je dohoda o možnosti a rozsahu další spolupráce, rozdělení úkolů

Definice tématu k řešení

 • řešitelský workshop s vedením školy
 • výstupem je Záměr projektu, který bude v souladu s požadavky Výzvy

Návrh a podání projektu

 • sestavení žádosti o grant, projednání s jeho hlavními aktéry
 • výstupem je Žádost o grant předaná poskytovateli dotace

Příprava školy na projekt

 • vstupní informační workshop pro vedení a učitele
 • nastavení spolupráce s dalšími aktéry (žáci, rodiče, partneři, dodavatelé)
 • realizace vstupního šetření evaluace
 • výstupem je Akční plán pro jednotlivé aktéry projektu a Vstupní evaluační analýza

Realizace projektu

 • práce na aktivitách projektu (školní aktéři, partneři, dodavatelé)
 • výstupem jsou průběžné Zprávy o realizaci a průběžná interní evaluace

Ukončení projektu

 • výstupem jsou aktualizované školní dokumenty, zmapovaný posun demokratických kapacit školy a kompetencí školních aktérů (Závěrečná evaluační zpráva) a Závěrečná zpráva projektu.

S jednotlivými fázemi projektu a jejich výstupy vám rádi pomohou připravení Průvodci.