Průvodce

Průvodce je ve aktivitě Rozvoj demokratické kultury školy klíčová pozice.

Průvodce může pomoci

  • vysvětlit možnosti a přínosy projektu budování demokratické kultury školy (aktéři školy - vedení školy, učitelé, školská rada, zřizovatel, rodičovská veřejnost, žáci)
  • identifikovat potřeby školy (rozhovor s vedením, workshop s učiteli, vstupní analýza)
  • najít vhodné partnery a dodavatele pro jednotlivé aktivity
  • sestavit žádost o grant (výběr aktivit, formulace cíle, sestavení rozpočtu apod.)
  • podporovat motivaci a informovanost aktérů školy
  • spolupracovat s vedením (konzultace, poradenství, strategické plánování)
  • vyhodnocovat přínosy, dopad, efektivitu jednotlivých aktivit a projektu jako celku


Průvodcem může být i člen vedení nebo učitelského sboru, škola ale má možnost využít externí podpory.

Vhodná je kombinace interního koordinátora - nositele myšlenky a průvodce - specialisty. Oba mohou být placeni z rozpočtu projektu.

Při zavádění změn ve škole je externí pohled a podpora užitečný v překonávání překážek a situací, ve kterých se školní aktéři nemusejí cítit příjemně. Vyškolení průvodci rovněž mohou pomáhat přenášet dobrou praxi mezi více školami a pomáhat s nástrahami projektu díky spolupráci s kolegy - průvodci a úředníky magistrátu - poskytovatele dotace.

Pokud máte zájem o využití služby Průvodce (v jednotlivých krocích nebo komplexně), můžete si vybrat mezi kolegy nebo se obrátit napřímo (viz Kontakt) .