Projekt Prahy 11

Od června 2020 do června 2022 běží na devíti základních školách zřízených Městkou částí Prahy 11 projekt, který pomáhá všem školním aktérům rozvíjet demokratickou kulturu jejich školy.

Zapojené školy mohou využít následující formy podpory:

Evaluace demokratické kultury

Nejde o měření a srovnávání, evaluace se věnuje spíše

Metodika je popsána na webu Evaluace pro školu, kde se mohou žáci, rodiče, učitelé i členové školských rad hlásit na jednotlivá setkání.